INTERACTIEF BERINGEN
interactiefberingen@gmail.com

20/03/2019 VERZOEKSCHRIFT – Veiligheid Beringse moslimgemeenschap

Stad Beringen
College van Burgemeester en Schepenen
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen

Geachte college van burgemeester en schepenen

Naar aanleiding van de aanslag op 2 moskeeën in Nieuw-Zeeland heerst er een buitengewone angstgevoel bij de Beringse moslims. Via verschillende kanalen brengen deze mensen ons op de hoogte van hun bezorgdheden. De moslims vrezen een soortgelijke aanslag, tijdens een vrijdaggebed op een van de Beringse moskeeën. De gevolgen hiervan zouden desastreus zijn. God behoede ons voor zo een gruweldaad.

Namens de Beringse moslims willen we de volgende vragen stellen.

Is er al contact opgenomen met de moskeebesturen?

Is er al een werkgroep opgericht om de veiligheid van moskeegangers te garanderen?

Welke acties zijn er al ondertussen verricht om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de Beringse moslims?

Welke acties gaan er in de toekomst ondernomen worden voor de veiligheid in en om de moskeeën op te krikken?

Met vriendelijke groeten

INTERACTIEF BERINGEN