Armoede is een thema die ieder individu in de samenleving zich dient aan te trekken.
Ieder individu maakt deel uit van de samenleving en niemand kan weggecijferd worden door zijn of haar leefomstandigheden. Laten we bewust zijn van het bestaan van armoede want niemand kiest bewust om in armoede te leven.

In armoede geraken kan verschillende oorzaken hebben. Vaak gaat het gepaard met schaamte en de gedachte van falen.
Als maatschappij moeten we niet met de vinger wijzen, maar juist de kwetsbaren empoweren en ondersteunen om eruit te geraken.
Kinderen lijden het meest onder dit probleem van de kwetsbaren. Opgroeien in een volwaardige omgeving is niet mogelijk waardoor heel veel kansen aan hun ontgaan. Laten we niet vergeten dat kinderen de toekomst bepalen.

De doelgroep “kwetsbare mensen” wordt op meerdere levensdomeinen (onderwijs, gezondheid, vrijetijdsparticipatie,…) uitgesloten.
Ons sociaal systeem zou de kwetsbaren moeten opvangen maar desondanks wil de overheid hierin nog meer inbinden.
De structurele veranderingen behaalden de doelstellingen om armoede te verminderen niet. Waarom lukt het onze beleidmakers niet om armoede te bestrijden?

Laten we hier kritisch over nadenken.

Graag willen we iedereen vragen om op 17 oktober werelddag van verzet tegen armoede samen de strijd tegen armoede aan te gaan. Al is het 1 dag, laten we op deze dag even de focus leggen op mensen die in moeilijke omstandigheden leven.

Wie weet ben jij iemand die tot deze doelgroep behoort of ken je iemand in jouw directe omgeving die in armoede leeft. Wanneer je iets van je laat horen luisteren we graag naar jouw verhaal om samen te zoeken wat we kunnen betekenen.