Iedereen die min of meer de actualiteit volgt weet alvast wat er gaande is, of juist helemaal niet!
Vrijdag is er wederom een aanslag gepleegd op een grondwettelijk recht van de moslims door de aanvraag tot erkenning van het Selam College te Genk te weigeren. “Wederom” omdat o.a. het verbod op het Offerfeest en het dragen van het hoofddoek nog vers in ons geheugen ligt.
Dé zoveelste aanval dat we stilaan kunnen spreken over onderdrukking van een minderheid, de moslimgemeenschap in dit geval.

Zagen we dit aankomen? Absoluut.

De startnota van N-VA om een Vlaamse regering te vormen is dé tekening bij het verhaal.
Bijvoorbeeld de Islamleerkrachten die hun hoofddoek moeten opbergen met zogezegd de bedoeling om hun te bevrijden van een onderdrukking?!
Of het “wetenschappelijk” rapport van Rik Torfs geserveerd op bestelling van de N-VA om moskeeën niet te erkennen.
Heel representatief trouwens om andere universiteiten en wetenschappers buiten spel te houden. De “Verlichte” bondgenoten van de Vlaams-Nationalisten zwijgen dood over o.a. het debacle rond de scholengemeenschap ‘Broeders van liefde’, de eeuwenlange politieke inmenging van de Katholieke Kerk en de pedofilie praktijken van priesters! De Katholieke instellingen blijven op die manier buiten schot en mogen subsidies incasseren die niet te vergeten ook bijgedragen worden door die ‘verwerpelijke’ Vlaamse moslims.

Exact hier ligt de pijnpunt die ik verder ga uitlichten.
Ik besef dat mensen, vooral de moslims hunkerend wachten op een oplossing. Zeer aannemelijk. Voor je overweegt om over te gaan naar een oplossing, dien je het probleem grondig te observeren en te analyseren.

Even een flash back naar de periode rond ‘de zwarte zondag’. Herinner je je de leuzen van het racistische Vlaams Blok? Twee dingen kwamen toen naar voren.
Één, de Vlaamse onafhankelijkheid.
Twee, de haat jegens Vlamingen van Marokkaanse en Turkse afkomst.
Toen was er nog geen sprake van Al-Qaida of IS. Zelfs een kind kon het verderfelijke nazi-gedachtegoed opmerken. Na de terroristische aanslagen, moorden en gruwelijke toestanden van eerder genoemde terreurgroepen, wisselde de ondertussen van naam (en kleren) veranderde racisten het geweer van schouder. De vijand bleef dezelfde, maar noemde ineens anders.
De Vlamingen van Marokkaanse en Turkse afkomst werden nu gevaarlijke, koppige, achterlijke, luie, vrouwonvriendelijke, homofobe enz. aanhangers van de bloeddorstige ISLAM genoemd. Moslims zouden niet passen in onze Westerse samenleving.

Tijdens de verkiezingen in 2004 stemde 24%, juist ja, maar liefst 24% van de Vlamingen voor deze (on)mensen.
Dezelfde jaren kon je het opslorpen van de kleine partijen,die niet over de kiesdrempel van 5% geraakten, door de catch-all partijen zoals CD&V, VLD en Sp.a aanschouwen. CD&V ging over tot een kartel met N-VA die zich afscheurde van VU-İD.

Toen al kon je de bui zien hangen. Voor de autochtoon was het geen aardverschuiving omdat deze alliantie zeker geen verrassing was. De samenwerking was eerder al een feit tussen Katholieken en Vlaams-Nationalisten vóór, tijdens en ver na de tweede wereldoorlog. Tijdens die oorlog collaboreerden de Vlaams-Nationalisten openlijk met de Nazi’s en de clerus stond in voor de ‘bevoorrading’ van het Oostfront.
Of nog erger, raad eens aan welke zijde deze alliantie zich begaf tijdens de koningskwestie? Voor het verlenen van amnestie of strafvermindering aan de na de oorlog gevangen genomen collaborateurs stonden dezelfde politici aan het roer. Het aandeel van de socialisten, liberalen en katholieken aan het uitbuiten van, en het plegen van genocide op de Congolezen ga ik jullie besparen. Voor vandaag althans.
Het zijn wel deze partijen, die bijna geen plaats meer hebben op hun kerfstok, die met de vinger wijzen naar de Vlaamse moslims inzake het respecteren van de mensenrechten.

Eveneens is het behoorlijk contradictorisch om van de Vlaamse moslims integratie te eisen als je zelf een houding aanneemt van 100 jaar geleden.

Nadat N-VA in 2008 het kartel met CD&V vaarwel zei, begon het azen op de kiezers van het Vlaams-Belang. Dit zorgde voor een leegloop bij het VB.
N-VA was ondertussen de grootste partij in Vlaanderen en regeerde ook mee op Federaal niveau. Om die kiezers aan te trekken en te behouden begon N-VA openlijk de moslims aan te vallen en de vernederingen stapelden zich op. Spijtig genoeg met de samenwerking van de klassieke partijen van zowel links als rechts werden deze verwerpelijke uitspraken de voorbije jaren omgezet in daden.
Denk maar aan o.a. het verbod op het Offerfeest en het afnemen van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen.
Op 26 mei heeft meer dan de helft van de Vlamingen gestemd op extreem-rechtse, moslimhatende partijen.

Er was wel één en al veranderd ondertussen. Om het verbod op het Offerfeest te rechtvaardigen schoof men Gaia naar voren. Als legitimatie bij het afnemen van bijvoorbeeld de erkenning van de Fatih-moskee, greep Homans terug naar het rapport van Staatsveiligheid. De media en het journalistiek in het algemeen smult van heel het gebeuren zonder maar eventjes stil te staan bij het ethisch aspect en volgt de flow. Nu wilt men het fameuze ‘wetenschappelijk’ rapport van Rik Torfs aanhalen om het niet erkennen van moskeeën academisch te verpakken. Indien de benadeelde moslims hun gelijk krijgen dmv een rechtzaak aan te spannen, worden de rechters door de Vlaams-Nationalisten bestempeld als wereldvreemd of aanhangers van het linkse gedachtegoed.
Zo zet je een burger, een Vlaamse moslim vast, die geen kant meer op kan.
Eigenlijk is de houding en het optreden van N-VA ten aanzien van Jan en alleman heel eenvoudig.
OF je staat aan mijn kant OF ik boor je de grond in.

De moslims stellen zich vragen omtrent de verslagen van Staatsveiligheid.
Worden ze nu daadwerkelijk misbruikt door N-VA en de Zweedse coalitie om hun moslimhatende politiek te rechtvaardigen? Zijn er tijdens de Jambon-periode mensen van dezelfde extreem-rechtse strekking benoemd in de organisatie zelf?

Kortom, de Vlaamse moslims hebben vandaag de dag te maken met een systematische onderdrukking.
Als nu de magistratuur ook toegeeft aan de politieke druk, heb je de drie machten TEGEN met daarbovenop de niet te verwaarlozen macht van de media als vierde.
Dan heb ik het nog niet gehad over de discriminatie op vlak van werk, huisvesting, onderwijs, sport, cultuur enz.

De vraag is hoe moet je hiermee omgaan?
Eerst en vooral moeten we ons bevrijden van deze politieke partijen en hun achterhaalde ideologieën. De moslims die deel uitmaken van die traditionele partijen zijn voor de zoveelste keer nergens te bespeuren. Die moet je zeker dumpen. Stel je kritisch op, maar verlaag je niet tot het niveau van de haters. Denk na, kijk eens achterom naar je kiesgedrag, evalueer de voorbije verkiezingen en de loze beloftes van ‘Turkse’ en ‘Marokkaanse’ politici.
Het hardwerkende, correcte, warme, solidaire karakter en nog veel meer van je eigenschappen moet je koesteren en vertalen naar een politieke visie zodoende een rechtvaardig samenlevingsmodel op poten te zetten.
Een model waar elke burger gelijk en vrij is. Waar de rechten en plichten voor iedereen van toepassing zijn. Dit kan je zeker bereiken als je de klassieke partijen en hun ‘allochtone’ dienaars achterwege laat en complexloos je medeburger met liefde en respect benadert en omarmt. Geef de huidige politieke orde NIET de kans om ons, de Vlamingen te verdelen.
Als democraat, als moslim, maar vooral als mens móet je onrecht, binnen de wettelijke kader, bestrijden.

Weerstand bieden, doet leven!

Kenan Ayaz