INTERACTIEF BERINGEN
interactiefberingen@gmail.com

VERZOEKSCHRIFT

Betreft; Brand – Koolmijnlaan – 11/08/2019.

29/11/2019

Stad Beringen
T.a.v. Voorzitter van de gemeenteraad
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen

Geachte Voorzitter van de gemeenteraad

In september en oktober diende ik een verzoekschrift in met de vraag om een onafhankelijke commissie op te richten waar politici, veiligheidsexperts en buurtbewoners deel van zouden uitmaken om de brand van 11/08/2019 te onderzoeken.

Tijdens de gemeenteraad van november reageerde de burgemeester op deze vraag. Ik, en vermoedelijk vele anderen konden hun oren niet geloven bij de uitleg die we kregen.

Ik heb met spijt zeer problematische uitspraken en een lakse houding  van de burgemeester geconstateerd.

Alle Beringenaren, uitgebreid met al onze landgenoten willen een toekomstige soortgelijke ramp, waarbij 2 brandweermannen het leven lieten en nog een derde zwaargewond raakte, koste wat het kost vermijden. Je zou zeggen dat iedereen smacht naar een grondige onderzoek m.b.t. wat er allemaal verkeerd is gelopen, en lessen uit te trekken. De burgemeester blijkbaar niet. “Het is niet aan de politici om een dergelijk geval te onderzoeken”,  verklaarde de burgemeester. “We beschikken over een register om leegstaande gebouwen in kaart te brengen en op te volgen. Indien nodig kunnen er sancties uitgevaardigd worden. Meer kunnen we niet”, sloot hij zijn betoog af.

De burgemeester heeft het natuurlijk niet gemakkelijk, maar ik wil hem toch herinneren aan het feit dat er rondom ons kinderen zijn die hun papa zeer hard gaan missen tijdens de komende feestdagen.

Koppigheid past niet bij beleidsmakers. Dit ongeval was niet zomaar een ongeval. Het was een fatale ramp. Er was een probleem dat maar niet opgelost werd, en uiteindelijk het leven kostte aan 2 jonge vaders. Jarenlang werd er ingebroken in het pand, jarenlang. Iedereen wist het, de politie wist het, ook de burgemeester. Het was niet de eerste brandstichting, niet de tweede, ook niet de derde. De vierde fatale brand zat er aan te komen.

De vragen;

Hoe hebben de politiediensten opgetreden na iedere klacht van omwonenden ten aanzien van de inbraken? Volgens buurtbewoners was het gebouw een wespennest. Het gebouw werd ‘bewoond’, maar niet door de eigenaar. Hoeveel inbraken werden er in totaal gerapporteerd? Welke acties zijn dan genomen om het probleem uit de weg te ruimen?

Welke lessen werden getrokken na de eerste, tweede en derde brandvoorval?  Welke acties heeft het stadsbestuur en de politiediensten ondernomen na de eerste brand, tweede brand en de derde brand?

De onderzoeken die gestart zijn door Netwerk Brandweer en KCCE zullen ons geen antwoorden opleveren rond deze nalatigheden.

Beste burgemeester en gemeenteraadsleden, soortgelijke rampen kun je niet vermijden door een register bij te houden.

Bij deze herhaal en hamer ik op de noodzaak van een onafhankelijke commissie.

Gelieve dit onderwerp bij de eerstvolgende gemeenteraad op de agenda te plaatsen.

Met vriendelijke groeten

INTERACTIEF BERINGEN