INTERACTIEF BERINGEN
interactiefberingen@gmail.com

VERZOEKSCHRIFT

Betreft; Aldi Beringen-Mijn

8/6/2020

Stad Beringen
T.a.v. Voorzitter van de gemeenteraad
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen

Geachte Burgemeester en schepenen

Geachte Voorzitter van de Gemeenteraad

In de kranten lezen we dat het stadsbestuur af wilt zien van de gerechtelijke procedure inzake de vergunning van een Aldi-filiaal met bovenliggende appartementen gelegen aan de Koolmijnlaan te Beringen-Mijn. Men spreekt over een dadingsovereenkomst van de stad en het bedrijf Schoofs. Tegelijkertijd horen we ook tegenstrijdige berichten van andere schepenen. Voor ons is het onbegrijpelijk dat na de eerste afkeuring van de vergunningsaanvraag en vervolgens het aantekenen van het beroep op de vergunning van de provincie, men nu wilt afzien van de gerechtelijke procedure. Het is een zeer gevaarlijke weg die u hier wilt inslaan. Na inzage van het dossier denken wij dat u uw eigen regels en besluiten overtreedt, en een loopje neemt met de adviezen van instanties zoals Het Agentschap Wegen en Verkeer en dergelijke. Dit kan in de toekomst zeer kwalijke consequenties veroorzaken. Hoe gaat u reageren op een soortgelijke dossier 30 meter verder van dit project? Vandaar;

Gelieve het beroep verder te zetten in dit dossier. Gelieve eenduidig te communiceren over deze zaak. Gelieve transparantie te verzekeren in heel dit dossier.

Gelieve dit onderwerp bij de eerstvolgende gemeenteraad op de agenda te plaatsen.

Met vriendelijke groeten

Kenan Ayaz