INTERACTIEF BERINGEN
interactiefberingen@gmail.com

VERZOEKSCHRIFT

Betreft; Komst van de Aldi ipv het voormalige notarisgebouw.

13/12/2019

Stad Beringen
T.a.v. Voorzitter van de gemeenteraad
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen

Geachte Burgemeester en Schepenen

Deze week vernamen de Beringenaren via de pers dat de provincie een vergunning zou afgeleverd hebben aan de Borgloonse projectontwikkelaar om het gebouw, dat bekend staat als het witte huis van notaris Tournier, te slopen. De vergunning houdt eveneens in om daar in de plaats een kolossaal gebouw neer te planten waarbij het gelijkvloerse plaats zal maken voor de bekende warenhuisketen Aldi. Daarboven komen nog eens vier flats.

De bevoegde schepen van Ruimtelijke ordening geeft mee dat hij zoals zijn voorganger aanvankelijk principieel tegen de komst van dit project waren wegens bijkomende mobiliteitsproblemen. Door te vertellen dat hij zich vanaf nu constructief gaat opstellen, vertelt de schepen met andere woorden dat de Beringenaren zich bij deze beslissing moeten neerleggen.

Allereerst wil ik meegeven dat de komst van de Aldi niet alleen bijkomende mobiliteitsproblemen met zich meebrengt, maar ook de lokale ondernemers zal schaden. Tientallen meters verderop kom je Beringse bakkers, slagers, groenten- en fruitwinkels, supermarkten tegen die nu benadeeld zullen worden door de komst van een rechtstreekse concurrent. Daarnaast heb je de Colruyt die als warenhuis de noden en behoeften tegemoet komt van de buurtbewoners. De buurtbewoners en de lokale economie zijn niet gediend met de komst van Aldi.

Ik wil hierbij het stadsbestuur herinneren aan de uitspraken en beloftes van weleer, waarbij men het moedig opnam voor de lokale ondernemers. Denk maar aan de periode toen de komst van een winkelcentrum op de B-Mine site werd bekend gemaakt, die volgens jullie de detailhandel in het centrum van Beringen zou benadelen. Hoe komt het dat we dezelfde houding en reacties van partijen als CD&V, N-VA en Voluit zozeer missen in heel deze zaak? De mensen in Beringen-Mijn kunnen zich geen andere reden bedenken dan dat hun afkomst en religie parten speelt bij de passieve houding die nu door het stadsbestuur vertoond wordt.

Het mobiliteitsprobleem is jammer genoeg niet vandaag ontstaan, en is reeds enkele jaren gekend. Door de fixatie op de bouw van een overbodige stadhuis dat de Beringenaar miljoenen gaat kosten, is de verkeersdrukte op de Koolmijnlaan naar de achtergrond geschoven. De komst van de Aldi maakt het simpelweg onmogelijk voor de mensen die deze weg gebruiken. De verkeersdrukte genereert een onveilig gevoel bij de Beringenaren dat vervolgens ervoor zorgt dat de buurtbewoners meestal schrik hebben om te voet of met de fiets zich te verplaatsen binnen het desbetreffend gebied.

Na deze duiding wil ik namens mijn partij, de lokale ondernemers en de buurtbewoners het volgende vragen;

Gelieve als stadsbestuur alle juridische stappen te ondernemen om deze vergunning teniet te doen.

Gelieve zo snel mogelijk werk te maken van doordachte ingrepen om de verkeersdrukte zowel op korte als lange termijn weg te werken.

Gelieve dit onderwerp bij de eerstvolgende gemeenteraad op de agenda te plaatsen.

Met vriendelijke groeten

Kenan Ayaz