INTERACTIEF BERINGEN
interactiefberingen@gmail.com

VERZOEKSCHRIFT

Betreft; Verkoop Eeuwfeestgebouw

13/12/2019

Stad Beringen
T.a.v. Voorzitter van de gemeenteraad
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen

Geachte Burgemeester en Schepenen

Begin april dit jaar besliste het stadsbestuur om over te gaan tot de verkoop van het Eeuwfeestgebouw. De mogelijke kopers werden op de hoogte gebracht van de vraagprijs en dienden tegemoet te komen aan een viertal voorwaarden. Kandidaat-kopers hadden tijd tot 14 juni  om een bod te doen.

Deze voor interpretatie vatbare voorwaarden, gecombineerd met de alom bekende wispelturige en anti-moslim houding van het stadsbestuur, hebben ervoor gezorgd dat de Beringse moslims wederom in een slecht daglicht zijn gesteld zonder dat ze daar rechtstreeks iets mee te maken hadden.

Heel het proces werd gepolitiseerd en uiteindelijk werden de moslims voor de zoveelste keer in de media en elders door het slijk gehaald. Heel veel moslims vroegen zich af waarom ze alweer vanuit Beringen en Vlaanderen heel wat bagger over zich heen kregen.

Toeval kunnen we het allang niet meer noemen. Denk maar aan de Beringse moslims van Marokkaanse afkomst die ongeveer 3 jaar geleden op zoek waren naar een grotere moskee. Deze Beringse moslims hadden een overeenkomst gesloten met de eigenaar van een Beringse villa. Voor de koper en de verkoper was er geen vuiltje aan de lucht. Weer kwam het tot een infovergadering. En weer was het misgelopen. Het toenmalige stadsbestuur waar de huidige burgemeester deel van uitmaakte, waste haar handen in onschuld bij de moslims en scoorde nog eens bij de moslimhaters.

Als stadsbestuur ontving u in juni dit jaar een bod van ECCB. Zoals hierboven vermeld, waren er voorwaarden opgesteld en een prijs vastgelegd. U zei niet neen, maar ook niet ja. In plaats van een beslissing te nemen, gebaseerd op de criteria die eerder zijn goedgekeurd, wacht u tot de zaak door de kandidaat-koper wordt bekend gemaakt tijdens een infovergadering. Georkestreerd/aangestuurd door het stadsbestuur of niet, dat laat ik in het midden, maar de journalisten waren toevallig ook aanwezig. En zo begon de bal te rollen, in het nadeel van de moslims weliswaar.

De kandidaat-koper was in juni geschikt om te kopen. Vier maanden later niet. Wat is er veranderd tijdens die periode?

Het stadsbestuur vindt enerzijds de werking van ECCB waardevol m.b.t. het ondersteunen van  jongeren naar een positieve schoolcarrière. Anderzijds beslist ze het gebouw niet te verkopen omdat deze werking geen meerwaarde biedt. Ik begrijp het niet goed. is het nu goed of niet? Is het Eeuwfeestgebouw niet geschikt om jongeren aan een diploma te helpen die in de toekomst op alle domeinen zullen bijdragen tot de gemeenschap?

Volgens de verklaring van het stadsbestuur staan de leden van de gemeenteraad achter deze dubieuze beslissing.
Daarom vragen we het stadsbestuur om via een persbericht excuses aan te bieden aan de Beringse moslimgemeenschap.

Gelieve dit onderwerp bij de eerstvolgende gemeenteraad op de agenda te plaatsen.

Met vriendelijke groeten

Kenan Ayaz