INTERACTIEF BERINGEN
interactiefberingen@gmail.com

VERZOEKSCHRIFT

Betreft; Verkeersdrukte op de Koolmijnlaan

24/1/2020

Stad Beringen
T.a.v. Voorzitter van de gemeenteraad
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen

Geachte Burgemeester en schepenen

De verkeersdrukte op de Koolmijnlaan is buiten haar oevers getreden.

Ellenlange rijen wagens die aanschuiven op de Beverlosesteenweg, maar ook vanuit de andere zijstraten om de Koolmijnlaan op te rijden, is vandaag de dag een regelrechte nachtmerrie geworden. Naast de frustratie door het fileleed heerst er ook het gevoel van onveiligheid wanneer iedere autobestuurder zich zo snel mogelijk uit dit moeras wilt bevrijden. Dan hebben we nog geen letter gewijd aan de vrees voor hun leven die fietsers en voetgangers ondervinden als ze de Koolmijnlaan moeten passeren. Die worden vervolgens genoodzaakt om de auto te prefereren met als gevolg dat de verkeersdrukte nog eens toeneemt.

Kinderen worden door hun ouders tegengehouden als ze zich per fiets of te voet richting de Koolmijnlaan begeven.

Als laatste maar zeker niet als minste; de uitstoot van gassen die stilstaande wagens op korte tijd in en rond Beringen-Mijn produceren, heeft om het zacht uit te drukken een negatieve impact op de gezondheid van de buurtbewoners.

Het mobiliteitsprobleem op de Koolmijnlaan is natuurlijk niet een verschijnsel van de afgelopen dagen.

Met de herbestemming van de site rond de Beringse steenkoolmijnlaan tot wat we vandaag de Be Mine noemen, kende de verkeersdrukte een explosieve stijging. Daarnaast werden op de Koolmijnlaan immense bouwprojecten vergund die het mobiliteitsprobleem vergroot hebben.

De twee Beringse basisscholen, de Horizon en het Mozaïek, worden binnenkort samengevoegd tot Straf!. Dat schoolgebouw bevindt zich op de Be mine site waardoor schoolgaande kinderen en/of de ouders die hen vervoeren, verplicht worden over de drukke en gevaarlijke Koolmijnlaan te rijden, daar zij vroeger zich niet op de Koolmijnlaan moesten begeven voor dit traject. Hiermee wordt een groter verkeerstoestroom gecreëerd op de Koolmijnlaan die tevens de veiligheid van de kinderen en gezinnen in het algemeen, in het gedrang brengt.

Als we nu kijken naar de acties en de maatregelen die de voorbije jaren door het stadsbestuur zijn getroffen, kom je van een kale reis terug.

Voor de verkiezingen werd er thans van alles bedacht en beloofd. We zijn ondertussen meer dan een jaar verder en spijtig genoeg ligt er nog altijd geen concreet plan op tafel.

Daarom vragen wij, in overeenkomst met de bedenkingen en ideeën van de buurtbewoners;

De Be Mine site te ontsluiten in de oostelijke richting, om aan te sluiten op de Steenstortstraat.

Voordelen;

  1. De Beringenaren uit het oostelijke deel van Beringen (Koersel+ Stal+ Korspel) de kans geven om, zonder de drukke Koolmijnlaan op te rijden, zich te begeven naar de Be Mine. Een oplossing voor meer dan 15 000 mensen om veiliger, sneller en gemakkelijker Be Mine te bereiken.
  2. Het verkeer op de Koolmijnlaan zal beduidend verminderen. Dit verhoogt de veiligheid van voetgangers, fietsers en autobestuurders. Zo vermindert het fileleed dat vervolgens ook de luchtkwaliteit ten goede zal komen.
  3. Het sluipverkeer dat we de laatste jaren zien toenemen via ‘’de ijzeren brug’’ die de dichtbevolkte woonkern in Beringen-Mijn onveilig maakt, is verontrustend. Anderzijds begrijpen wij dat de mensen (vanuit het oostelijke deel van Beringen) door de drukte op de Koolmijnlaan genoodzaakt zijn een alternatieve route te zoeken.

De verwezenlijking van ons voorstel beëindigt het sluipverkeer dat dag-na-dag erger en gevaarlijker wordt.

Gelieve dit onderwerp bij de eerstvolgende gemeenteraad op de agenda te plaatsen.

Met vriendelijke groeten

INTERACTIEF BERINGEN