INTERACTIEF BERINGEN
interactiefberingen@gmail.com

VERZOEKSCHRIFT

Betreft; Behandeling verzoekschriften op de gemeenteraad

21/2/2020

Stad Beringen
T.a.v. Voorzitter van de gemeenteraad
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen

Geachte Burgemeester en schepenen

Geachte Voorzitter van de Gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad dd. 10/02/2020 heeft het publiek, maar ook de oppositiepartijen kennis gemaakt met een nieuw fenomeen. De verzoekschriften die wij indienen, zullen voortaan op een ongewone manier behandeld worden. Het stadsbestuur prefereert om haar antwoord op het verzoekschrift op voorhand te delen met de gemeenteraadsleden. Tijdens de gemeenteraad krijgen de gemeenteraadsleden de kans om vragen te stellen over het antwoord van het stadsbeleid op het verzoekschrift. Na de goedkeuring door de gemeenteraad bezorgt het stadsbestuur het antwoord aan de indiener.

De burgemeester apprecieerde de houding van de oppositiepartijen omdat ze het niet meer hadden over de vorm van de behandeling van verzoekschriften van InterActief Beringen, maar zich nu klaarblijkelijk toespitsten op de inhoud van de door InterActief Beringen ingediende verzoekschriften. Wij vonden de aanpak van de oppositie eerder naïef. Daar kom ik later op terug.

Er was wel het een en ander dat het stadsbestuur en de oppositiepartijen uit het oog verloren. Dit allemaal gebeurde op een openbare zitting, waar ook mensen zonder mandaat als toeschouwer aan deelnamen. Het agendapunt werd bekendgemaakt en meteen daarna liet men de oppositiepartijen aan het woord. Niemand van het publiek wist het standpunt van het stadsbestuur m.b.t. het verzoekschrift, zelfs de indiener niet. Bijgevolg kon niemand(van het publiek) de vragen van de oppositie ook echt begrijpen, laat staan het koppelen aan het verzoekschrift dat al gekend was.

Wij, InterActief Beringen, stellen ons ernstige vragen bij de manier hoe het er aan toe is gegaan. In tegenstelling met een open debatcultuur was het nu meer een onderons-debat. Het getuigde tevens van weinig respect naar het publiek toe, die zelfs door sommige schepenen via sociale media werden uitgenodigd. Wat voor nut heeft het dan om de zitting in het openbaar te houden? Wij dachten dat we het allemaal eens waren over die prachtige begrippen zoals volksinspraak, burgerparticipatie en politieke betrokkenheid. Vandaar onze voorstellen;

Gelieve een nieuw debat te agenderen rond dit onderwerp. (voorstel 1)

Gelieve het antwoord(lees het standpunt) van het stadsbestuur op het ingediende verzoekschrift, bekend te maken bij monde van een schepen bijvoorbeeld of schriftelijk(bundel dagorde publiek) mee te delen alvorens men het woord geeft aan oppositieleden. (voorstel 2)

Gelieve het goedgekeurde antwoord op het verzoekschrift in dezelfde week bezorgen aan de indiener. (voorstel 3)

Gelieve dit onderwerp bij de eerstvolgende gemeenteraad op de agenda te plaatsen.

Met vriendelijke groeten

INTERACTIEF BERINGEN