INTERACTIEF BERINGEN
interactiefberingen@gmail.com

VERZOEKSCHRIFT

Betreft; Iedereen gelijk

21/2/2020

Stad Beringen
T.a.v. Voorzitter van de gemeenteraad
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen

Geachte Burgemeester en schepenen

Geachte Voorzitter van de Gemeenteraad

We hebben in de kranten vernomen dat het stadsbestuur de intentie heeft, en zelfs concrete plannen heeft opgesteld om volgend jaar een carnavalstoet uit de grond te stampen.

Wij vinden het ongehoord dat het stadsbestuur een doodgebloede, nutteloze traditie probeert te doen heropleven.

Het is niet alleen frappant dat het stadsbestuur de voortouw neemt in heel dit decadent vertoon, maar tevens heel wat werkuren van de, door de Beringse belastingbetaler vergoede, gemeentelijke werklui er in pompt. Denk maar aan het afbakenen van de route, opruimen van achtergelaten troep en nog andere maatregelen.

Het kan niet dat zulke “zuipfeesten” worden gefinancierd uit de stadskas. Wat met de dronken chauffeurs die het leven van omstaanders in gevaar brengen? Wat met het geluidsoverlast dat wordt veroorzaakt?

Een carnavalstoet organiseren en financieren, biedt geen enkele meerwaarde aan de superdiverse samenleving die onze mijnstad rijk is.

Als het stadsbestuur zulke “evenementen” toch wilt financieren, dan eisen wij een algemene subsidietabel waaruit blijkt hoeveel subsidies de voorbije jaar zijn uitgekeerd aan organisatoren van evenementen, met naam en toenaam. (voorstel)

Een kwart van de Beringse bevolking is moslim. Welke evenementen van deze groep worden gefinancierd door het stadsbestuur? (vraag 1)

Als we de uit de stadskas gefinancierde subsidies aan de diverse subgroepen van de Beringse bevolking vergelijken, constateren we dan een rechtvaardige en eerlijke verdeling? (vraag 2)

Gelieve dit onderwerp bij de eerstvolgende gemeenteraad op de agenda te plaatsen.

Met vriendelijke groeten

INTERACTIEF BERINGEN