INTERACTIEF BERINGEN
interactiefberingen@gmail.com

VERZOEKSCHRIFT

Betreft; Sluipverkeer in de Stationsstraat

21/2/2020

Stad Beringen
T.a.v. Voorzitter van de gemeenteraad
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen

Geachte Burgemeester en schepenen

Geachte Voorzitter van de Gemeenteraad

De toenemende verkeersdrukte op de Koolmijnlaan is blijkbaar niet ernstig genoeg voor het stadsbestuur.

De verkeerssituatie op de Koolmijnlaan maar ook op andere plaatsen binnen onze stad is onhoudbaar geworden en smeekt om oplossingen. Wij, InterActief Beringen hebben in januari 2020 een wel doordacht voorstel gedaan om de drukte te reduceren. Dit voorstel impliceert niet enkel het verminderen van de verkeersdrukte op de Koolmijnlaan, maar biedt tevens onnoemlijk veel voordelen voor iedereen op vlak van veiligheid, optimale luchtkwaliteit en vlotte bereikbaarheid voor zowel automobilisten als zwakke weggebruikers.

Het was dan vrij ontmoedigend en ook zeer jammer om tijdens de laatste gemeenteraad vast te stellen dat de bevoegde schepen namens het stadsbestuur het woord nam en zich op de borst klopte wegens het 600 km lange wegennetwerk dat onze stad rijk is.

Vijf jaar geleden beschikte onze stad over hetzelfde lange wegennetwerk. Vandaag ook. De verkeersdrukte daarentegen is immens gestegen. Het hebben van een 600 km lange wegennetwerk biedt dus geen oplossing voor het fileleed op de Koolmijnlaan. Althans niet met de huidige status quo houding van het stadsbestuur. Daarom,

Als u geen extra wegen wilt aanleggen, hoe wilt u dan de verkeersdrukte op de Koolmijnlaan terugdringen tot een leefbaar niveau?

Hallucinanter was het feit dat de schepen en het stadsbestuur de verbreding van “de ijzeren brug”, die uitkomt in de Stationsstraat, als een kans zien om de Beringenaren uit het oostelijke deel van de stad een uitweg aan te bieden om “binnendoor” de Koolmijnlaan op te rijden. Met andere woorden creëert het stadsbestuur zelf sluipverkeer. Tussen “de ijzeren brug” en de Koolmijnlaan bevindt zich de dichtbevolkte Tuinwijk. Smalle straten zonder fietspaden maar met spelende kinderen en gevaarlijke kruispunten zijn enkele voorbeelden die aantonen welke gevaren jullie denkpiste inhoudt. Hetzelfde aan de andere kant van de brug. Geen fietspaden, smalle straten, quasi geen straatverlichting, super gevaarlijk bij regen of sneeuw … Vandaar;

Welk alternatief biedt u aan de Beringenaren uit Koersel, Stal en Korspel om, zonder in de file te staan of door dichtbevolkte woonwijken te slalommen, zich te begeven naar Be Mine en andere winkels gelegen te Koolmijnlaan?

Gelieve dit onderwerp bij de eerstvolgende gemeenteraad op de agenda te plaatsen.

Met vriendelijke groeten

INTERACTIEF BERINGEN