INTERACTIEF BERINGEN
interactiefberingen@gmail.com

VERZOEKSCHRIFT

Betreft; Belediging van Beringenaren van Turkse afkomst

8/6/2020

Stad Beringen
T.a.v. Voorzitter van de gemeenteraad
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen

Geachte Burgemeester en schepenen

Geachte Voorzitter van de Gemeenteraad

Medio maart verscheen het artikel in HBVL over het nieuwe boek v/d Voorzitter v/d gemeenteraad. Wij lazen onthutsende uitspraken van iemand die tijdens de gemeenteraden moet toezien dat de bijeenkomsten op een rechtmatige manier verlopen. Hierbij primeert zijn partij lidmaatschap niet, maar de wetten, besluiten, overeenkomsten en reglementen waar iedere partij achter staat. De voorzitter neemt dus een neutrale en objectieve houding om iedereen te dienen, alle partijen, zodus ook alle Beringenaren. Bij Bert Schoofs telt dit blijkbaar niet. In dat artikel vraagt Bert zich af wat de Beringenaren van Turkse afkomst verbindt met de rest van de Beringenaren. Deze uitspraak impliceert overduidelijk een ongelijkheid op basis van afkomst. Zo plaatst hij per direct de Beringenaren van Turkse afkomst buiten de maatschappij. Dit is volledig in strijd met zijn ambt. Eigenlijk verschieten wij hier niet van, namelijk een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken. Vandaar;

Gelieve excuses aan te bieden aan de Turkse gemeenschap.

Gelieve ontslag te nemen als voorzitter v/d gemeenteraad.

Gelieve dit onderwerp bij de eerstvolgende gemeenteraad op de agenda te plaatsen.

Met vriendelijke groeten

INTERACTIEF BERINGEN