INTERACTIEF BERINGEN
interactiefberingen@gmail.com

VERZOEKSCHRIFT

Betreft; Diversiteit bij de stadsdiensten

8/6/2020

Stad Beringen
T.a.v. Voorzitter van de gemeenteraad
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen

Geachte Burgemeester en schepenen

Geachte Voorzitter van de Gemeenteraad

De beelden uit de VS hebben ons allemaal op een of andere manier bereikt. Wij zijn van mening om naast het berouw hier lessen uit te trekken. Heel veel experts wijzen erop, en concluderen tegelijk dat het de ongelijkheid is in alle domeinen van de maatschappij die de dood op George Floyd en de daarop volgende protesten teweeg heeft gebracht. Ook in onze contreien constateren we ongelijkheid. Er zijn de voorbije jaren verschillende wetenschappelijke onderzoeken gevoerd naar racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt en de huurmarkt. Allen toonden aan dat er wel degelijk racisme bestaat. De mensen met migratieroots hebben deze onderzoeken niet nodig om te beseffen dat racisme bestaat, omdat ze dit gewoonweg door de jaren heen aan den lijve hebben ondervonden.

Vandaar de volgende vragen;

Gelieve cijfers voor te leggen m.b.t. diversiteit bij werknemers per afdeling van de verschillende stadsdiensten? Gelieve een werkproces op te starten om deze ongelijkheid weg te werken.

Gelieve dit onderwerp bij de eerstvolgende gemeenteraad op de agenda te plaatsen.

Met vriendelijke groeten

INTERACTIEF BERINGEN