INTERACTIEF BERINGEN
interactiefberingen@gmail.com

VERZOEKSCHRIFT
23/09/2020

Betreft: Steenstortstraat- straatverlichting- fietssuggestiestroken

Stad Beringen
T.a.v. Voorzitter van de gemeenteraad
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen

Geachte Burgemeester en Schepenen

Interactief Beringen heeft reeds verschillende keren op diverse plaatsen mobiliteitsproblemen aangehaald.

Het is van levensbelang en blijft ieders opdracht om verkeersonveiligheid terug te dringen met het oog op vermindering van het aantal verkeersslachtoffers.

Helaas zijn er talloze klachten van ouders wiens kinderen niet naar de voetbalclub kunnen fietsen door de Steenstortstraat.

Investeren in de toekomst gebeurt door te investeren in de jeugd van vandaag.

Als trotse ouders geven we onze kinderen de kans om uit te blinken in hobby’s, sport en andere activiteiten.

Deze investering is een belangrijke bijdrage aan de zelfstandige ontwikkeling van onze kinderen.

Via deze vragen we het stadsbestuur om de Steenstortstraat te voorzien van fietssuggestiestroken voor de veiligheid van alle fietsers.

Woorden schieten tekort om het probleem te omschrijven maar om de situatie beter in te schatten stellen we voor om eens de fiets te nemen in het donker door de Steenstortstraat en dan te bedenken dat je 12 jaar bent…

Veiligheid en flexibileit zijn onmisbaar voor een DUURZAME MOBILITEIT.

Met vriendelijke groeten

INTERACTIEF BERINGEN