INTERACTIEF BERINGEN
interactiefberingen@gmail.com

VERZOEKSCHRIFT
Betreft: Verkeersdrempels
23/09/2020

Stad Beringen
T.a.v. Voorzitter van de gemeenteraad
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen

Geachte Burgemeester en Schepenen

Ons land is rijk aan verkeersdrempels. Verkeersdrempels zijn een adequaat middel om de passeersnelheid te beperken
Reeds decennia bestaan daar onderzoeken over door de automobilistenverenigingen.
Steekproeven bevestigen ernstige schade aan de auto door te hoge verkeersdrempels.

Een verkeersdrempel mag niet hoger zijn dan twaalf centimeter.

Volgens de automobilistenverenigingen voldoen zeven op de tien drempels niet aan de wettelijke voorschriften.
Normaal moet men tegen de gangbare snelheid – dat is 30 kilometer per uur in de bebouwde kom – over een verkeersdrempel kunnen rijden zonder vooraf te remmen.

Vandaag zijn er verschillende drempels in Beringen die helaas te hoog zijn en hierdoor schade aanbrengen aan wagens.
Als Interactief Beringen vragen wij aan het stadsbestuur om dit probleem op te lossen door rubberen oprijstukken aan te brengen aan de te hoge drempels zodoende de schade aan de wagens te voorkomen.

DUURZAAMHEID is een prioriteit op ieder domein vandaar verzoeken wij het stadsbestuur om de nodige aandacht te besteden aan dit probleem.

Met vriendelijke groeten
INTERACTIEF BERINGEN