Als Interactief Beringen streven we naar een samenleving waarin iedere burger ongeacht religie, etniciteit, fysieke beperkingen, gender of seksuele geaardheid met evenveel respect behandeld wordt. Om dit te realiseren starten we met een gelijkwaardig burgerschap en een gelijke stem voor iedereen binnen de maatschappij.

Vanuit dit basisprincipe, over de grenzen van alle verschillen heen, willen wij iedere Beringenaar stimuleren om bij te dragen tot een rechtvaardige, solidaire en hechte gemeenschap.

Ons hoofddoel is een inclusieve maatschappij waarvan het geheel meer is dan de som der delen dat zich vervolgens weerspiegelt in een harmonieuze samenleving