Home2022-03-09T14:21:51+01:00
Loading...

Als Interactief Beringen streven we naar een samenleving waarin iedere burger ongeacht religie, etniciteit, fysieke beperkingen, gender of seksuele geaardheid met evenveel respect behandeld wordt. Om dit te realiseren starten we met een gelijkwaardig burgerschap en een gelijke stem voor iedereen binnen de maatschappij.
Lees meer…

Actueel

Laatste verzoekschriften

Video’s